Hello Reader
Books in your Cart

MPSC GS Simplified Marathi

MPSC GS Simplified Marathi
MPSC GS Simplified Marathi
MPSC GS Simplified Marathi
MPSC GS Simplified Marathi

Advertisement

Subscribe to us!

MPSC GS Simplified Marathi
No. Of Views: 112
₹475
आयोगाच्या दर्जाचे सराव प्रश्न सखोल विश्लेषणसहित.... आयोगाच्या जुन्या प्रश्नापेक्षा सध्याच्या आयोगाच्या ट्रेंड आणि काठिण्य पातळीनुसार प्रश्नाचा अभ्यास आणि सराव करा.. याआधीचच्या आवृत्तीमधून RTO पूर्व परीक्षेच्या GS च्या 45 पैकी 22 प्रश्न आपल्या पुस्तकातून.... MPSC राज्यसेवा, MPSC Combine आणि इतर सर्व स्पर्धा परीक्षेकरिता... तुमचा सराव परिपूर्ण करा 2000 पेक्षा अधिक सराव प्रश्न सखोल विश्लेषणासहित.... 10 पेक्षा अधिक अधिकाऱ्याच्या STATERGY सहित करा MPSC GS च्या सर्व विषयांचा परिपूर्ण सराव असलेले.... Mission MPSC-2021 MPSC GS Simplified..

Reviews

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good
Captcha

Book Description

आयोगाच्या दर्जाचे सराव प्रश्न सखोल विश्लेषणसहित.... आयोगाच्या जुन्या प्रश्नापेक्षा सध्याच्या आयोगाच्या ट्रेंड आणि काठिण्य पातळीनुसार प्रश्नाचा अभ्यास आणि सराव करा.. याआधीचच्या आवृत्तीमधून RTO पूर्व परीक्षेच्या GS च्या 45 पैकी 22 प्रश्न आपल्या पुस्तकातून.... MPSC राज्यसेवा, MPSC Combine आणि इतर सर्व स्पर्धा परीक्षेकरिता... तुमचा सराव परिपूर्ण करा 2000 पेक्षा अधिक सराव प्रश्न सखोल विश्लेषणासहित.... 10 पेक्षा अधिक अधिकाऱ्याच्या STATERGY सहित करा MPSC GS च्या सर्व विषयांचा परिपूर्ण सराव असलेले.... Mission MPSC-2021 MPSC GS Simplified

Raise your Query?
Let's help